$line) { $YeniBilgiler = "\n" . $IPAdresi . $UzakHost . $InternetTarayicisi . $SikistirmaIstegi . $SunucuProtokolu . $IstekMetodu . $UzakPort; $fp = strpos($line,'****'); $nam = substr($line,0,$fp); $sp = strpos($line,'++++'); $val = substr($line,$fp+4,$sp-($fp+4)); $diff = $sd-$val; if($diff < 300 && $nam != $rip) { $onlineUsers = $onlineUsers+1; $line2 = $line2.$line; } } $my = $rip."****".$sd."++++\n"; $open1 = fopen($file1, "w"); fwrite($open1,"$line2"); fwrite($open1,"$my"); fwrite($open1,"$YeniBilgiler"); fclose($open1); ?>

Popüler Müzikler (Son Hafta)